www.autoskola-melc.cz Neděle 02. října 2022  
Autoškola - Otta Melč
Banner
Pro příhlášení do kurzu je potřeba vyplnit Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Posudek o zdravotní způsobilosti.
Žádost musí být vytištěna oboustranně (na jeden list). Posudek o zdravotní způsobilosti musí být potvrzený praktickým lékařem a nesmí být starší více jak 3 měsíce.
Vyplněné formuláře doneste v úředních hodinách do autoškoly nebo mě kontaktujte a domluvíme se na předání. Poté Vás zaregistrujeme na Magistrátu hl. města Prahy jako žáka autoškoly a můžeme začít s výukou a výcvikem.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku          PDF

Posudek o zdravotní způsobilosti     PDF    Květnového vítězství 57/17,     149 00 Praha 11,     Chodov